Author: Nisfyani

Vulkanisme adalah

0.0 00 Vulkanisme adalah Vulkanisme adalah gejala-gejala yang berkaitan dengan keluarnya magma dari dari perut bumi ke atas permukaan bumi. …